Γλυπτόν χρόνου, ρέον

Erlebnisgedicht zum Thema Zeit

von  ThymiosGazis

Illustration zum Text
Sanduhren
(von ThymiosGazis)
Ἰδιωτική φωτογραφία (Elfriede Γαζῆ  ):
Αύτοφυῆ χορτάρια τῆς ἄμμου σέ ἔρημη παραλία.
Γλυπτόν χρόνου, ρέον
                                 
                                  (πρωτότυπο)

Πνοή ἀνέμου
κλεψύδρα ὀνείρου –
ἡ διαχρονική συνείδησή μου.

Κόκκος ἄμμου
μόριον αἰωνιότητος –
τό ἀπολίθωμά μου.

Ἐκμαγεῖο ψυχῆς
ἀποτύπωμα στήν ὑπομονή τοῦ Ἀπείρου –
ἡ θνητή ἀνάμνησή μου.                       

                      *

Μέ συνεπαίρνει
ἡ ροή τῶν πάντων
ὁ ἀτέρμων κοχλίας του χρόνου.

Ἕνα ἑξάμετρον ἀφθαρσίας
μετρᾶ μέσα μου καί εγκοσμιώνει
ἀποστάσεις φωτός.Ἔφεσος / Ἐλέα, ἐν ἀποδημίᾳ
 
Ἡράκλειτος  (τό Γίγνεσθαι, «Τά πάντα ῥεῖ»)
Παρμενίδης (τό Εἶναι, τό ἐν χώρῳ, χρόνῳ ἀμετάβλητον Ἐόν)

Hinweis: Du kannst diesen Text leider nicht kommentieren, da der Verfasser keine Kommentare von nicht angemeldeten Nutzern erlaubt.

Zur Zeit online:
keinVerlag.de auf Facebook keinVerlag.de auf Twitter keinVerlag.de auf Instagram